Mašinski inženjer-odgovorni izvođač radova

Kompanija: MP"7JULI"AD
Lokacija: Beograd

Mašinski inženjer – odgovorni izvođač radova

Nudimo Vam:
 Mogućnost stalnog radnog odnosa
 Dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu
 Mogućnost stručnog ali i ličnog usavršavanja i napretka
 Stimulativno okruženje (kvalitetna radna atmosfera i zarada u skladu sa vašim učinkom)
Od Vas očekujemo:
 Vredni, uporni, discilinovani i odgovorni
 Kreativni, inovativni i komunikativni
 Otvoreni za nova znanja i spremne za učenje
 Iskreni prema sebi i drugima i lojalni vasem timu
Opis posla i zahtevi radnog mesta:
 Projektovanje aluminijumske I čelične bravarije
 Prati sve faze realizacije Projekta
 Organizuje rad i rukovodi realizacijom radova na objektu
 Oranizuje i učestvuje u izradi operativnih planova za radove na objektu
 Organizuje i kontroliše vođenje građevinske dokumentacije
 Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala kojise ugrađuje, rad i disciplinu na gradilištu i učestvuje u predaji i konačnom obračunu radova na objektu
 Rešavanje žalbi i reklamacija od strane Nadzornih organa na objektu
 Stalna saradnja sa nabavkom
 Stalna saradnja sa prodajom
 Praćenje novih trendova i alata u projektovanju
Potrebne stručne kvalifikacije i licence:
 Stručna sprema VSS – VII stepen, Mašinski fakultet,prednost imaju iženjeri sa Licencom za izvođenje radova
 Poznavanje engleskog jezika
Tehničke veštine:
Neophodne
 Odlično poznavanja rada u:
oAutocadu
oMS Office paketu (Word, Excel)
oWindows operativni sistem
oInternet pretraživači
oOutlook
Radno iskustvo:
o Iskustvo u projektovanju aluminijumske I čelične bravarije

Sposobnosti:
 Liderske sposobnosti
 Lojalnost
 Pozdanost
 Brzog učenja putem iskustva i edukacije
 Komunikativnost
 Analitičnost
 Sistematičnost
 Istrajnost
 Kreativnost
 Organizatorske sposobnosti
 Snalažljivost - prilagođavanje (brzo ali adekvatno reagovanje u nepredvidjenim okolnostima)
Socijalne i druge veštine:
 Timski rad
 Veština pregovaranja
Ostali uslovi:
 Vozačka dozvola B kategorije
 Da niste krivično kažnjavani i da niste pod istragom
Dostaviti na konkurs:
 Biografiju (CV) sa fotografijom
 Propratno pismo

Prijavi se za ovaj posao
nadjiposao.rs - pre 1606 dana - sačuvaj oglas

Slični poslovi