Vaspitač

Kompanija: Predškolska Ustanova Happy Kids
Lokacija: Beograd

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„HAPPY KIDS”
www.happykidsvrtic.rs
КОПЕРНИКОВА 10
БЕОГРАД
 
Расписује конкурс за позицију:

ВАСПИТАЧ

(више извршилаца)

На одређено време до полагања испита за лиценцу.
На неодређено време.

Због отварања нових објеката и проширења капацитета, потребни су нам добро квалификовни и високо мотивисани кандидати који имају стручности и стрпљења за рад са децом предшколског узраста

 

Услови за рад на радном месту:

- високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и на основним студијама у трајању од најмање четири године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање.
- ...

Oglas je istekao
lakodoposla.com - pre 36 dana - sačuvaj oglas

Slični poslovi